تندرستـــــــی - ورزشــــــــــی

نمی روم قدمی راه بی اشاره دل که خضر راه نجات است استخاره دل

شعارهای ورزشی
 سلامتی بهترین گنج و ورزش بهترین طبیب است

   ورزش یعنی زندگی

   ورزش منظم روزانه = مقاومت در برابر بیماری ها

   ورزش  ، نرمش،  تحرک سلامتی میاره      شادابی، تندرستی این بهترین شعاره

   با ورزش یک قدم جلوتر

[ سه شنبه 1389/12/24 ] [ 11:48 ] [ زیدو ]

[ ]